Обекти

Фирма  “ ЕЛЛИ Пещостроене и изолации ” ЕООД е участвала в изграждането на следните  големи обекти :

  • Атомна централа   гр. Козлодуй – топлоизолации
  • Атомна централа гр. Белене – топлоизолации и хидроизолацци
  • Стъкларски завод Рубин    гр. Плевен – зидария на ванни пещи, топлоизолация и хидроизолация
  • Училища, детски градини, кметства, общини, спортни зали, читалища и други – хидроизолации и строителни ремонти                                               
  • “ Топлофикация – Плевен “ ЕАД,  гр. Плевен – огнеупорни, изолационни зидарии и бетони, топлоизолации и хидроизолации
  • Циментов завод  град Златна Панега – топлоизолации
  • Сторко»  АД  град Плевен – топлоизолации
  • Маслена фабрика «Олива» АД град Кнежа – топлоизолации
  • Рафинерия в Панчево Сърбия – топлоизолации
  • Изграждане и преустройства на помещения за нуждите на: Общинска Данъчна служба гр. Плевен,  Административен център за граждани гр. Плевен,  Служба ЕСГРАОН  гр. Плевен, ДКЦ І и ІІ гр. Плевен, Социален Патронаж  гр. Плевен, както и други Спортни и Културни зали и Читалища на територията на Плевенска област.

 

В процеса на строителство фирма “Елли Пещостроене и изолации“ ЕООД влага винаги качествени материали и изделия, като същевременно се ръководи и от предпочитанията и изискванията на възложителя. Фирмата разполага с необходимата механизация и автотранспорт, обслужващи строителната ни дейност. При наложена необходимост наемаме специализирана или тежка механизация.