Пещостроене

“Елли Пещостроене и изолации” ЕООД  разполага с постоянен екип от висококвалифицирани работници и ръководители, които имат дълъг стаж в пещостроенето. Извършвали сме основни пещостроителни ремонти на стъкларска пещ в "РУБИН“ гр.Плевен, въртяща пещ “Свилоза“ гр.Свищов, тунелна пещ в град Летница, Бутово и други. Извършвали сме пещостроителни и изолационни работи в МДК гр.Пирдоп, както и основни ремонти на котли в Хемус Троян, Букурещ Румъния в ТЕЦ Плевен и ТЕЦ Русе, Тетевен и други.

В областта на високото строителство работниците и ръководителите имат дълъг стаж преди постъпването си във фирмата, като са работили на обекти в България и Чужбина с немски, италиянски, гръцки и руски инвеститори, при изграждането на заводи в град Панчево Сърбия, ремонти в заводи като: Златна Панега Цимент, Holcim Bulgaria, Свилоза Свищов, атомна централа град Козлудуй и други.

“Елли Пещостроене и изолации” ЕООД  е специлизирана и в реконструкцията на обществени сгради като през последните години сме извършвали ремонти на много училища, спортни зали и стадиони, детски градини, автогари, общини, кметства, данъчни служби и много други в градовете Плевен, Троян, Враца.

 “Елли Пещостроене и изолации” ЕООД се гордее със своите висококлафицирани служители, които извършват всичко с профисионализъм висококачествени материали и най-важното – в срок.