За нас

“ ЕЛЛИ “ Пещостроене и изолации ЕООД

 обл. Плевен, общ.Плевен, с. Ралево

с фирмено дело № 1052/2004 г. ,булстат 114630921

 

Строителна фирма “ ЕЛЛИ Пещостроене и изолации“ ЕООД  , със административен адрес гр. Плевен, ул. Иван Вазов № 10,  представлява право приемник на строителната дейност извършвана от дружество  “ Букмейкър Пещостроене и изолации“ ООД  гр. Плевен, създадено през 1995 г. и работещо до 2007 г.,което от своя страна е наследник на бившето вече Пещостроене и изолации“ район Плевен.

Фирма “ ЕЛЛИ Пещостроене и изолации ” ЕООД е регистрирана в Централния професионален регистър на строителя съгласно българското законодателство с решение на комисията и протокол 0041/05.04.2008 г..

Фирма “ ЕЛЛИ Пещостроене и изолации ” ЕООД развива своята дейност в регион Плевен и на територията на страната в областта на промишленото и гражданското строителство. Фирмата е специализирана в:

  • направа на топлоизолация по тръбопроводи, съдове и съоръжения
  • направа на хидроизолации по покриви
  • направа на огнеупорни киселинно-устойчиви изолационни магнезитови зидарии и бетони в различните видове пещи и котли.
  • строителни ремонти, довършителни работи, консервация на фасади и сухо строителство
  • киселинно-устойчиви настилки за технически помещения

 

На щат във фирма “ ЕЛЛИ Пещостроене и изолации ” ЕООД са назначени инженерно-технически кадри и строителни специалисти с доказан опит и умения при осъществяване на досегашната ни дейност и работили в бившите вече строителни организации : “ Пещостроене и изолации “ и    “Строителни войски “.

Фирма “ ЕЛЛИ Пещостроене и изолации ” ЕООД разполага със собствена складова и производствена база, изградена да отговаря на съвременните изисквания и стандарти.

Фирма “ ЕЛЛИ Пещостроене и изолации ” ЕООД е лоялен партньор и коректен участник на строителния пазар, като поетите задължения изпълнява в срок и с изискващото се качество.